เครื่องเตือนไฟดับ และอุณหภูมิสูงเกิน

เครื่องเตือนไฟดับแบบไฟ 1 เฟส
เครื่องเตือนไฟฟ้าดับ 1 เฟส สำหรับบ้าน หรือ ออฟฟิค ที่ทำงาน ที่เมื่อไฟฟ้าดับจะสร้างความเสียหายอย่างมาก เช่น สำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงาาม มีห้อง Server ที่ต้องทำงานตลอดเวลา

By www.course-mcu.com